Ouderenwerk

Informatief huisbezoek
Het huisbezoek is bedoeld voor alle zelfstandig wonende ouderen in Smallingerland. Het doel is hen te informeren over wonen, welzijn, zorg en financiën en te wijzen op de diverse regelingen en voorzieningen die het zelfstandig kunnen blijven wonen vaak vergemakkelijken. Inwoners van Smallingerland van 75 jaar en ouder ontvangen bericht van de M.O.S. met de vraag of zij geïnteresseerd zijn in een bezoek van een vrijwilliger die hen kan informeren over deze onderwerpen.

Wat gebeurt er met de informatie en de privacy?
De M.O.S. vindt het ook belangrijk uw mening te horen over voorzieningen die voor u belangrijk zijn. Instanties zoals de gemeente kunnen dan geïnformeerd worden. Uw naam wordt daarbij niet vermeld. Alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt volstrekt vertrouwelijk behandeld door de M.O.S.

Goede en actuele informatie kan uitkomst bieden!
Veranderingen op het gebied van de wet langdurige zorg, de Wmo en de AOW roepen vaak vragen op en leiden soms ook tot onrust.
De M.O.S. werkt hierin samen met organisaties.

Contact:
Petra de Vries
06 - 37 38 25 00
p.devries@mosweb.nl

Gastendag ‘Pleisterplak’
De Gastendag is een voorziening voor alle inwoners van Smallingerland die thuis wonen, verminderd zelfstandig zijn en niet in staat zijn op eigen initiatief deel te nemen binnen het aanbod van welzijn.  De Gastendag biedt dagstructuur en de mogelijkheid om deel te nemen aan een gevarieerd programma.

De gasten treffen bij de Gastendag een gezellige, huiselijke, veilige plek. De gezelligheid, praten over vroeger en nu, samen eten en de activiteiten vinden onze gasten prettig. Er vinden verschillende educatieve en creatieve activiteiten plaats. De leeftijd van de gasten varieert van 49 tot 90 jaar.
De Gastendag wordt begeleid door een aantal enthousiaste vrijwilligers.
Een indicatie is niet nodig.

De gasten komen bij de Gastendag  o.a. via het gebiedsteam, de huisarts, een vrijwilliger, de GGZ, de thuiszorg, de gemeente of de ouderenadviseur.

Wilt u meer weten over de Gastendag?
Neemt u dan contact op met:
Petra de Vries
06 - 37 38 25 00
p.devries@mosweb.nl