Peuterspelen

Bij het peuterspelen kunnen kinderen tussen de 2 en 4 jaar twee dagdelen per week in groepsverband met elkaar spelen. Zo worden ontwikkelingskansen van peuters bevorderd en sluiten hun basisvaardigheden beter aan bij de onderbouw van het basisonderwijs. M.O.S. biedt in Smallingerland peuterspelen aan in veertien locaties. Hiervan zijn negen in Drachten en vijf in de omringende dorpen.

Peuterspeelzaal is Peuterspelen geworden
Per 1 januari 2016 is het aanbod 'Peuterspeelzaal' omgevormd naar 'Peuterspelen'.
Meer hierover leest u in de nieuwsbrieven (pdf).
Nieuwsbrief Peuterspelen no. 1 (extra bulletin oktober 2015)
Nieuwsbrief Peuterspelen no. 2 (extra bulletin oktober 2015)
Nieuwsbrief Peuterspelen (november 2016)

VVE
Alle locaties voor Peuterspelen besteden extra aandcht aan Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dat betekent dat er gewerkt wordt met de methode Piramide. Deze sluit aan op groep 1 en 2 van de basisschool.
De kinderen krijgen zo een goede basis voor de start van het leerproces in groep drie van de basisschool.

Montessori
In de wijk de Drait is de Montessori-peuter- groep gevestigd in de Montessori-basisschool aan de Dollard.
folder Montessori (pdf)

Berenbos
Peuterobservatiegroep Berenbos is een groep voor peuters die extra ondersteuning nodig hebben. Het Berenbos is een samenwerking tussen het peuterspelen van MOS en Jeugdhulp Friesland (het MOD).
folder Berenbos (pdf)

Meer informatie over het peuterwerk
Om een pdf te kunnen openen heeft u Acrobat Reader nodig. Download dat hier.

algemene folder peuterspelen (pdf)

schema regeling toeslag/ subsidie (pdf)

ouderbrochure/algemene voorwaarden (pdf)
aanvullende voorwaarden peuterspelen bij M.O.S. (pdf)
algemene voorwaarden Kinderopvang (pdf)

aanmeldformulier (pdf)
wijzigingsformulier (pdf)

info ouderbijdrage 2017 (pdf)
info ouderbijdrage 2018 (pdf)
aanvragen kinderopvangtoeslag (belastingdienst)

informatie vakantieregeling ´17 -´18 (doc)

Locaties:
Is er een locatie voor peuterspelen bij u in de buurt? Klik hier voor alle locaties!
U vindt daar ook de links naar de betref-
fende inspectie-rapporten van de GGD.