Welkom - Taalcoach

Taalcoach is een project dat nieuwe Nederlanders Nederlands leert en de kans biedt om andere mensen te ontmoeten.

Het project werkt met vrijwilligers, die regelmatig contact hebben met een nieuwe Nederlander die een inburgeringcursus volgt. Samen gaan ze op pad. Het koppel spreekt Nederlands met elkaar, lezen samen de krant of bezoeken een film, de bibliotheek of een maatschappelijke organisatie. Het gaat er om dat de nieuwe Nederlander zo veel mogelijk komt te weten over de Nederlandse samenleving. Soms door samen met de taalcoach activiteiten te bezoeken en mensen te ontmoeten en soms door samen organisaties te bezoeken.

Meer weten? Neem dan contact op met:

Servicebureau
0512 - 51 55 98
info@mosweb.nl

Welkom - Duaal Traject

Duaal Traject is voor vrouwen vanaf 18 jaar uit Smallingerland die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen en daardoor niet deelnemen aan de Smallingerlandse samenleving. Deelname is gratis en er is kinderopvang aanwezig.
De enige voorwaarde is dat de deelnemer een verblijfsvergunning heeft.

Er wordt taalles aangeboden aan de deelnemers in combinatie met themalessen over maatschappelijke participatie. Onderdeel van het traject is een taalstage.

Thema's die aan de orde komen zijn:

Meer weten? Neem dan contact op met:

Servicebureau
0512 - 51 55 98
info@mosweb.nl