D100: in gesprek over gezondheidD100


Op zaterdag 10 maart 2018 staat er iets bijzonders te gebeuren in de gemeente Smallingerland: de eerste D100.
Een  D100 is een burgertop waarbij een grote groep mensen wordt uitgenodigd om één dag bijeen te komen om hun mening te geven en met elkaar in gesprek te gaan.
Het thema van deze eerste D100 is: GEZONDHEID.
Het gaat hierbij om gezondheid in de breedste zin van het woord. Denk hierbij aan: het ontmoeten van mensen, gaan sporten, financiën op orde hebben, samen met andere leuke dingen doen, prettig wonen, misschien vrijwilliger worden, gezond en lekker eten. Kortom alles wat het welbevinden kan vergroten.

Hoe ziet de dag eruit?
Als het gaat over gezondheid, barst Smallingerland van de ideeën en activiteiten. Veel mensen maken al plannen met elkaar. Het onderwerp is dus niet nieuw maar de wijze waarop is wel vernieuwend. Tijdens de D100 gaan we met elkaar in gesprek: welke ideeën zijn er? Wat is er nodig? Wat is uw droom? Wat kunt u doen? Tijdens de D100 krijgt u alle ruimte om hier met de andere deelnemers over te praten. En al die positieve energie komt aan het einde van de dag samen in concrete voorstellen: van dromen naar doen!

En na de D100?
Het doel is om na de D100 een aantal concrete projecten te hebben (minimaal twee) waar we verder mee aan de slag kunnen gaan. Bij voorkeur doen we dat ook weer samen met inwoners en andere betrokkenen. M.O.S. heeft hierin een ondersteunende rol.

Loting
Vijfenvijftig deelnemers worden geloot uit de Basisregistratie Personen van de gemeente Smallingerland. Om deze deelnemers te werven, worden begin februari duizend uitnodigingsbrieven verstuurd naar inwoners van de gemeente. Wie een brief krijgt, mag zich aanmelden als deelnemer. De overige deelnemers worden geselecteerd uit ondernemers, professionals, ambtenaren en politici.

Geen uitnodiging ontvangen en toch meedoen?
Ook dat is mogelijk. Er zijn vijftien stoelen vrij voor vrije denkers en actieve inwoners. Opgeven kan via het formulier onder deze knop:U kunt ook mailen naar d100@mosweb.nl
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Like dan onze Facebookpagina D100Smallingerland

De D100 wordt mogelijk gemaakt vanuit Gezond in Smallingerland. Gezond in Smallingerland maakt deel uit van het landelijke stimuleringsprogramma GIDS (Gezond In de Stad) en richt zich op de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. De uitvoering van de D100 ligt bij de M.O.S.