Kent u dé vrijwilliger van 2019?MDH


Wie verdient volgens u de Meer dan handen award Smallingerland 2019, dé vrijwilligersprijs van Smallingerland?
Kent u iemand die dit dubbel en dwars verdient? Meld deze persoon dan nu aan.

Er zijn veel mensen binnen de gemeente Smallingerland die zich af en toe of regelmatig vrijwillig inzetten. Deze vrijwilligers mogen best eens extra in het zonnetje gezet worden en daarom organiseren we de Meer dan handen award Smallingerland 2019.

Weet u een vrijwilliger die dit verdient? Stuur ons dan een motivatie met daarin wie u op wilt geven, wat diegene doet en waarom u vindt dat deze vrijwilliger de Meer dan handen award Smallingerland 2019 verdient. Vergeet niet u eigen naam en telefoonnummer erbij te vermelde zodat we indien nodig ook contact met u kunnen zoeken. De winnaar van de prijs zal ook aangemeld worden bij de landelijke ‘Nationale Vrijwilligers Prijzen, Meer dan handen! 2020’.

Daarnaast zijn we ook op zoek naar Vrijwilligersorganisaties of -initiatieven die we kunnen aanmelden bij de landelijke ‘Nationale Vrijwilligers Prijzen, Meer dan handen! 2020’. Hier zijn een aantal geldprijzen verbonden.
Aan deze opgaves zijn een tweetal criteria verbonden:

1. In welke mate weet de vrijwilligersorganisatie of -initiatief (meer dan) voldoende vrijwilligers te verbinden doordat ze na de werving daadwerkelijk actief worden (en blijven)?
Geef aan waarom ze hierin succesvol zijn!
Redenen kunnen zijn:
- Het goed aansluiten bij wensen, interesses, situatie en levensfase van de vrijwilliger. - Variatie bieden in lengte, niveau en herhaling van het vrijwilligerswerk.
- Goede begeleiding, deskundigheidsbevordering en communicatie.

2. In welke mate weet de vrijwilligersorganisatie of -initiatief vrijwilligers te betrekken bij de eigen successen?
Hebben vrijwilligersorganisaties en -initiatieven inzicht in de resultaten en zo ja, op welke wijze?
Delen ze die resultaten met hun vrijwilligers en geven ze hen de credits? Zo ja, hoe doen ze dat?
Wordt dit ook breder gecommuniceerd via sociale media, lokale pers en bijeenkomsten met partners, financiers en/of lokale politiek?

Kent u een vrijwilliger of vrijwilligersinitiatief waar van u vindt dat deze een prijs verdient?
Geef dit dan vóór 1 december 2019 door aan Jeannette Kooi-Bergsma

Op 9 december 2019 zal via onze facebookpagina Talent, centrum voor vrijwillige inzet, de winnaar bekend gemaakt worden.
We zijn benieuwd naar uw opgave!