Tolkenpool

Tolkenpool Smallingerland gaat van start
Statushouders en asielzoekers in Drachten die de Nederlandse en Engelse taal goed machtig zijn, gaan aan de slag als tolk bij alledaagse gesprekken. Op deze manier hopen zij de drempel, die asielzoekers of nieuwe Nederlanders kunnen ervaren met de Nederlandse taal, een stuk kleiner te maken. Daarnaast geeft het de vrijwilliger de ruimte om zelf (meer) te oefenen met de Nederlandse taal.

Experiment
Met ingang van 1 november 2018 kunnen burgers en organisaties in Drachten gebruik maken van de Tolkenpool. Deze Tolkenpool is een experiment van de gemeente met Vluchtelingenwerk, het COA en de Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.) en zal tot 1 april 2019 duren. In dit half jaar wordt gekeken of en hoe vaak er gebruikt gemaakt wordt van de dienst en of en hoe deze het beste voortgezet kan worden.

Wie zitten er in de tolkenpool?
De Tolkenpool bestaat uit een aantal vrijwilligers die “huis-, tuin en keukengesprekken” willen tolken naar Nederlands of Engels. Hierbij valt te denken aan een gesprek op school, een aanmelding doen bij de sportvereniging, een gesprek aan de koffietafel in het buurthuis, uitleg over vrijwilligerswerk, etc. De vrijwilligers hebben een training gehad van Vluchtelingenwerk omtrent (interculturele) communicatie en gespreksvaardigheden zodat ze de gesprekken zo goed mogelijk kunnen interpreteren en tolken. Op 29 oktober ronden de vrijwilligers de training af en ontvangen om 12:00 uur een certificaat van deelname uit handen van wethouder Piet de Ruiter. Deze feestelijke certificering vindt plaats in het gemeentehuis.

Wie kan gebruik maken van de Tolkenpool?
Elke burger of organisatie uit Smallingerland kan een aanvraag doen voor een tolk. Omdat het gaat om een experiment, is er niet op voorhand vastgelegd welke organisaties wel of geen gebruik mogen maken van de Tolkenpool.

Hoe werkt het?
Een burger of organisatie neemt telefonisch contact op met de M.O.S. om een tolk aan te vragen. Dit kan door te bellen met 0512-515598. De medewerker aan de telefoon noteert de (aan)vraag en de contactgegevens op het aanmeldingsformulier. Daarnaast wordt aanvullend geïnformeerd welke taal er gesproken wordt en of dit vertaald moet worden naar het Nederlands of dat het ook Engels mag zijn. Dezelfde of de volgende werkdag hoort de (aan)vrager van de coördinator of er een tolk beschikbaar is op het gewenste moment. Om teleurstellingen te voorkomen is het daarom slim om twee dagen voor het gesprek een aanvraag te doen voor een tolk, maar ook voor een tolk op dezelfde of de volgende dag kan er gewoon een aanvraag gedaan worden.

Meer weten?
Fanneke Sybesma
f.sybesma@mosweb.nl
06 - 37 41 69 08