Buurtsportwerk

De buurtsportwerker biedt in een aantal aandachtswijken sport en beweging aan waarbij met name de meeste kwetsbare groepen worden bereikt. Het gaat enerzijds om het terugdringen van achterstanden door het bevorderen van gezond gedrag in de ruimste zin van het woord en anderzijds om het stimuleren van integratie en participatie van kinderen, jongeren en hun ouders en andere bewoners.

Meer weten?

Buurtsportwerker
Koen van den Brink
0512-515598
k.vandenbrink@mosweb.nl