Tiener- en jongerenwerk

De tiener- en jongerenwerkers van M.O.S. zijn er voor de tieners en jongeren van
12 t/m 25 jaar in de gemeente Smallingerland en zijn op veel verschillende gebieden actief. Zo zijn ze te vinden tijdens de inloop momenten in Place2B en wijkcentrum de Kouwe, op straat, in de welbekende bus van het Straathoekwerk, en bieden preventie en begeleiding voor jongeren. De tiener- en jongerenwerkers hebben contact met veel verschillende organisaties en bedrijven in gemeente Smallingerland. Een jongeren-werker werkt vanuit het belang van de jongeren en denkt in mogelijkheden.
Lees meer over ons jongerenwerk.

Maatwerk

Maatwerk is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en de 25 jaar die om diverse redenen wel wat extra aandacht kunnen gebruiken. Het doel is om de jongeren zo vroeg mogelijk een steuntje in de rug te geven, waardoor het beste in de jongere naar boven wordt gehaald en de zelfredzaamheid wordt vergroot. Maatwerk doet dit door jongeren één op één te koppelen aan een volwassen vrijwilliger. Samen trekken zij gedurende een jaar met elkaar op en ondernemen activiteiten op basis van een hulpvraag en/of interesses. Hierbij staat de eigenheid en gelijkwaardigheid van de jongere centraal waarbij de jongere de regie en verantwoordelijkheid over zijn eigen leven heeft.
Lees meer over ons Maatwerk.