Klavier

Klavier richt zich op mensen die extra ondersteuning nodig hebben en voor wie hulp vragen geen vanzelfsprekendheid is. Mensen kunnen pas weer participeren in de samenleving, als ze daar ruimte voor in hun hoofd hebben. Vaak moeten er eerst andere problemen opgelost worden. Om dat voor elkaar te krijgen bezoeken medewerkers van Klavier de mensen thuis.

Samen met de klant wordt er gekeken wat er precies aan de hand is en hoe de situatie kan worden opgelost. De Klaviermedewerker brengt in beeld welke organisaties betrokken zijn, welke hulp zij kunnen bieden en maakt afspraken over afstemming.

Klavier sluit goed aan op haar klanten door culturen en achtergronden van Klaviermedewerkers af te stemmen op de doelgroep.

Meer weten? Neem contact op met:

Micheline de Meer 06 - 46 84 61 92
Jeannette Bergsma 06 - 31 59 77 05
Sungul Izzedin 06 - 28 31 80 21