Maatwerk

Maatwerk is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en de 25 jaar die om diverse redenen wel wat extra aandacht kunnen gebruiken. Het doel is om de jongeren zo vroeg mogelijk een steuntje in de rug te geven, waardoor het beste in de jongere naar boven wordt gehaald en de zelfredzaamheid wordt vergroot. Maatwerk doet dit door jongeren één op één te koppelen aan een volwassen vrijwilliger. Samen trekken zij gedurende een jaar met elkaar op en ondernemen activiteiten op basis van een hulpvraag en/of interesses. Hierbij staat de eigenheid en gelijkwaardigheid van de jongere centraal waarbij de jongere de regie en verantwoordelijkheid over zijn eigen leven heeft.

meer info voor jongeren

Klaar voor de start?
Een jongere kan via verschillende manieren bij Maatwerk terecht komen. Bijvoorbeeld via de tiener- en jongerenwerkers van M.O.S., of door andere organisaties waarbij te denken valt aan onderwijs, politie, jeugdzorg, etc. Een jongere kan zichzelf ook aanmelden. Aanmelding gebeurt altijd op vrijwillige basis.

Kennismaking
Een medewerker van Maatwerk neemt contact op met de jongere om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt er aan de jongere uitgelegd wat Maatwerk inhoudt en wordt er in kaart gebracht wat de hulpvraag is en wat de ambities van de jongere zijn.

De Klik
De match tussen de jongere en de vrijwilliger wordt door de coördinator van Maatwerk gemaakt op basis van de informatie uit het kennismakingsgesprek. Er wordt een afspraak gemaakt waarbij de jongere en de vrijwilliger kennis met elkaar kunnen maken. Is er een goede klik, dan worden er vervolg afspraken gemaakt.

Lets Go!
De jongere en de vrijwilliger spreken samen af hoe ze de hulpvraag van de jongere aan gaan pakken. Wat ze willen gaan doen en wat ze hiervoor nodig hebben.

Pitstop
De vrijwilliger volgt een training voordat hij aan een jongere wordt voorgesteld. De training bestaat uit verschillende aspecten die belangrijk zijn in de omgang en communicatie met jongeren. Tijdens het jaar dat de vrijwilliger contact heeft met de jongere, volgt hij verschillende intervisies waarin hij met andere vrijwilligers praat over de ervaringen. De intervisies worden begeleid door de coördinator van Maatwerk. Zowel de vrijwilliger als de jongere kunnen tijdens het traject contact opnemen met de coördinator van Maatwerk.

Finish
Na een jaar wordt het Maatwerk traject samen met de jongere en vrijwilliger geëvalueerd en afgerond. De coördinator van Maatwerk is bij dit evaluatiegesprek aanwezig. Indien verder ondersteuning gewenst is, wordt dit opgepakt door de coördinator.

Aan Maatwerk zijn geen kosten verbonden!

Voor meer informatie: Servicebureau M.O.S.
0512 - 51 55 98
info@mosweb.nl