Ieder Kind heeft recht op een goede start op school. Geef ze een OP Stap!

De afdeling Opvoedingsondersteuning en Ontwikkelingsstimulering (O&O) van de M.O.S. voert verschillende gezinsgerichte programma's uit die de onderwijskansen van jonge kinderen vergroten. Jaarlijks worden er in Smallingerland 75 gezinnen ondersteund door de Stapmedewerkers van de M.O.S.

Voor wie en waarom?
Het Stapprogramma richt zich op ouders en kinderen van 1 tot 6 jaar en heeft als doel: het verbeteren van onderwijskansen van kinderen door de kwaliteit van de moeder-kindinteractie te bevorderen en het vergroten van kennis en vaardigheden van het kind.

Het programma kent 3 verschillende programmaonderdelen:
 • Instapje: voor ouders en kinderen van 1 tot 2 jaar.
 • Opstapje: voor ouders en kinderen van 2 tot 4 jaar.
 • Opstap: voor ouders en kinderen van 4 tot 6 jaar.
 • Bij Instapje krijgen ouders gedurende 26 weken wekelijks een huisbezoek van ongeveer een uur van een Stapmedewerker. Tijdens deze bezoeken leren de ouders aan de hand van concrete spelactiviteiten hoe ze de ontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren.

  Opstapje is een twee jaar durend gezinsgericht stimuleringsprogramma.
  Per jaar zijn er dertig contactmomenten tussen moeder/kind en Stapmedewerker, waarin spelactiviteiten worden uitgelegd en uitgevoerd. En thema's die te maken hebben met de ontwikkeling en opvoeding van kinderen worden besproken. Opstapje is een gestructureerd programma, gericht op het spel en de ontwikkeling van de kinderen en op de interactie tussen moeder en kind.

  Bij Opstap voeren ouders gedurende twee jaar vijf maal per week een activiteit uit met hun kind aan de hand van speciaal ontwikkelde materialen. Eens per twee weken krijgen de ouders thuis bezoek van de Stapmedewerker.

  Naast de huisbezoeken, ontmoeten ouders die deelnemen aan de programma's elkaar
  1x per maand tijdens een groepsbijeenkomst. In iedere bijeenkomst behandelt de Stapmedewerker een (opvoedings-)thema, is er ruimte voor ontmoeting tussen ouders en kunnen ervaringen en tips uitgewisseld worden. Tijdens deze anderhalf uur durende bijeenkomst verblijven de kinderen bij de oppassers in een andere ruimte.

  Voor een eenmalig bedrag van 12,- voor Instapje en Opstapje en 14,- voor Opstap krijgen ouders en kinderen de werkbladen en spelmateriaal zoals blokkentorens, boeken, knutselmateriaal, kinderservies, etc.

  Stuur voor de aanmelding van gezinnen voor de Stapprogramma’s een mail naar het volgende mailadres: stap@mosweb.nl Een Stapmedewerker neemt dan contact op.

  Het team van O&O:
  Shawnim Hamed
  Henny Jano
  Janneke Drenth