ROEF

Het ROEF-team houdt zich bezig met individuele ondersteuning aan burgers in Smallingerland met als uitkomst dat zij zelf weer verder kunnen. De medewerker kijkt met de burger naar wat voor hem belangrijk is en wat wél kan. Wat kan diegene zelf en hoe kunnen vaardigheden versterkt worden. Dit maakt oplossingen duurzamer.  Door de persoon tegenover je als volwaardig mens te benaderen, ziet hij zijn eigen kracht en kwaliteiten weer en krijgt hij  vertrouwen in de mogelijkheid om zijn leven weer op een voor hem zinvolle manier in te vullen. Dat geeft ruimte voor wensen en verandering. Om dit voor elkaar te krijgen, wordt er een coachende stijl gehanteerd door de medewerkers van M.O.S. 

De kracht van het transformationele coachen is mensen tot inzicht, andere beleving en nieuw gedrag te laten komen, waarbij je de ander laat zien welke grensverleggende mogelijkheden hij of zij in zich heeft. Je leert de ander om zijn of haar uitdagingen in werk of privé beter, met meer plezier en effectiever aan te pakken.

Heb je zelf een vraag aan het ROEF-team of wil je weten of het ROEF-team iets voor jou kan betekenen?
Zoek dan telefonisch contact met M.O.S. via 0512 -51 55 98