TussenSchoolse Opvang

Overblijven op school. Op veel scholen een bekend begrip. De mogelijkheid om kinderen op school te laten overblijven, biedt ouders de gelegenheid om zorg en arbeid te combineren. TSO wordt hierdoor een onmisbare schakel in een sluitende dagindeling voor ouders en kinderen. Tijdens het overblijven bieden we de kinderen een prettige, veilige en rustige sfeer waarin de lunch genuttigd kan worden.In Smallingerland bieden vrijwel alle scholen de mogelijkheid om over te blijven op school.

Vanaf 1 augustus 2006 heeft de overheid een aantal afspraken en regels vastgelegd in een wet. Hierbij zijn niet langer alleen ouders verantwoordelijk voor de TSO maar ook de schoolbesturen.

Wie verzorgen de TSO?

De TSO op de scholen wordt verzorgd door een team van overblijfkrachten, veelal mensen die al bij de school betrokken zijn. In ieder team is een aanspreekpunt die de contacten met school en ouders onderhoudt. De overblijfkrachten volgen cursussen op het gebied van veiligheid, EHBO en omgaan met kinderen.

Kosten TSO

De kosten per keer overblijven zijn € 2,50. Hiervoor kan een strippenkaart aangeschaft worden van 10 of 30 strippen (resp. € 22,50 en € 63,00). De betaling gaat in principe via een eenmalige machtiging. Het formulier hiervoor is verkrijgbaar op school en wordt daar ook ingeleverd. De incasso loopt via MOS. Bij uitzondering is contante betaling op school mogelijk.

Aanmelden

Kinderen kunnen voor TSO aangemeld worden door middel van een inschrijfformulier wat bij de school verkrijgbaar is.