Welkom - Taalcoach

Taalcoach is een project dat nieuwe Nederlanders Nederlands leert en de kans biedt om andere mensen te ontmoeten.

Het project werkt met vrijwilligers, die regelmatig contact hebben met een nieuwe Nederlander die een inburgeringcursus volgt. Samen gaan ze op pad. Het koppel spreekt Nederlands met elkaar, lezen samen de krant of bezoeken een film, de bibliotheek of een maatschappelijke organisatie. Het gaat er om dat de nieuwe Nederlander zo veel mogelijk komt te weten over de Nederlandse samenleving. Soms door samen met de taalcoach activiteiten te bezoeken en mensen te ontmoeten en soms door samen organisaties te bezoeken.

Meer weten? Neem dan contact met ons op:

receptie M.O.S.
0512 - 51 55 98
info@mosweb.nl