M.O.S.

M.O.S. zoekt Lid van de Raad van Toezicht

vacature

De Raad van Toezicht van de Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (de M.O.S.) vervult de toezichthoudende rol bij de stichting M.O.S. (brede welzijnsorganisatie), de stichting Oink! (peuterspelen) en bij de stichting Iduna (poppodium). Naast eenheid in toezicht kennen deze stichtingen ook eenheid in bestuur en medezeggenschap. Alle stichtingen zijn bij de M.O.S. ondergebracht. In de gehele organisatie werken 111 medewerkers.
De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. In verband met het aflopen van de zittingstermijn van één van de leden, zijn wij op korte termijn op zoek naar een Lid van de Raad van Toezicht (m/v)
met als aandachtsveld financiën.

Interesse?
Lees hier de gehele vacature
Lees hier het profiel van de Raad van Toezicht