M.O.S. ontvangt twee jarige landelijke subsidie voor jongeren

MDT

Vanuit het landelijke programma Maatschappelijke Diensttijd hebben welzijnsorganisaties M.O.S, de Skûle, Scala welzijn, Caleidoscoop en Sociaal Collectief samen subsidie ontvangen van ZonMw voor het uitvoeren van MDT-Divers Friesland.

Het project richt zich op 400 jongeren uit 6 verschillende gemeenten, waaronder gemeente Smallingerland.
De welzijnsorganisaties zijn al actief in het aanbieden van programma’s en activiteiten aan jongeren, gericht op participatie en talentonwikkeling in de eigen regio.
Zo is het jongerenwerk van M.O.S. aanwezig op straat en in het jongerencentrum Place2B.

MDTMet de samenwerking tussen de organisaties staat uitwisseling van kennis en een groter bereik van jongeren in Friesland centraal. MDT Divers De komende twee jaar krijgen 400 jongeren tussen de 14 en 27 jaar de kans om hun eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen. Ze kunnen meedoen als ze wonen, werken of naar school gaan in de gemeenten Smallingerland, Heerenveen, Waadhoeke, Harlingen, Ooststellingwerf en Súdwest-Fryslân.
Jongeren bepalen hun eigen route en krijgen maatwerkbegeleiding van jongerencoaches. Zo krijgen ze de kans om talenten te ontdekken, ervaringen op te doen, nieuwe mensen te ontmoeten en kansen voor maatschappelijke impact te realiseren.
Meedoen kan tijdens of naast school, studie, werk, een vakantie of een tussenjaar. Naast het ontdekken van eigen talenten is het ontdekken van kansen en mogelijkheden binnen de regio een belangrijk onderdeel van MDT Divers.
MDT
Over maatschappelijke diensttijd (MDT) Binnen het programma MDT werken de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS), Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW), jongerenorganisatie Nationale Jeugdraad, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, ZonMw, gemeenten en maatschappelijke organisaties met elkaar samen. Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS is politiek verantwoordelijk voor MDT. In het regeerakkoord is afgesproken dat er vanaf 2021 jaarlijks 100 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor MDT.
Meer informatie over MDT:
Doe mee met MDT